Sla links over
Hoofdinhoud

Home

Welkom op de website van stichting Bijbelkiosk-Arbeid.

Meer doen in minder tijd is het levensmotto van de eenentwintigste eeuw. We zijn druk, gestrest en moe. Tegelijkertijd worden we beroofd van één van de meest essentiële levensbehoeften: rust, innerlijke vrede. De voorspoed die we zoeken moeten we betalen met onrust en ontevredenheid. Kan het ook anders?

Jezus spreekt van een vrede die tegen de logica van ons verstand en van de omstandigheden ingaat. Hij komt in de Bijbel over als een man met een volle agenda, maar nergens lezen we dat Hij over zijn toeren raakte. Hij leefde in volmaakte harmonie met God, die Hij zijn Vader noemt. En Hij biedt ons aan om ook in harmonie met de Vader te leven!

In Mattheus 11:28 zegt Hij: 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven'. Wie vrede met God heeft, bezit het enige juiste uitgangspunt voor vrede met zichzelf, zijn omgeving, de mensen om hem heen en zelfs met zijn vijanden. Het is een vrede die verankerd is in God, zijn onveranderlijke jawoord dat Hij ons gegeven heeft in Jezus Christus. Als die vrede ons bestaan doordrenkt, reikt zij zelfs uit naar de alle gebieden van ons leven!

Stichting Bijbelkiosk-Arbeid heeft als doel om het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus bekend te maken. Op deze website is te vinden hoe zij daar invulling aan geeft.